C Sant Segimon 3 - 08500 Vic (Barcelona)93 886 17 00Urgències 24 h

Jornades de superiores i preparació de l’advent

Post 7 of 147
Els dies 2 i 3 de desembre es van realitzar les Jornades de superiores i preparació a l’advent a la Clínica Sant Josep.
Per començar, es va donar la la benvinguda al sepulcre de la Mare Caterina amb la salutació de la Mare General  a les superiores representants de tot el territori espanyol.
Durant les jornades es van realitzar uns tallers de reflexió sobre els punts que el Pare Josep Armengol C.M.F. va impartir. També es va participar en un exercici de contemplació de renovació amb el títol “Puja al Cim”. Es va gaudir d’una presentació sobre la vida consagrada dins el marc de l’advent.
Les jornades també van servir perquè totes les superiores compartissin el bon afer de cada comunitat amb experiències i propostes.
Durant el comiat, cada superiora va dipositar els noms de totes les germanes de la congregació al bressol del nen Jesús.

This article was written by admin

Menu